REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE QUIROGA BALLESTEROS QUE CONTA CO 80% DE COFINANCIACIÓN DA UNIÓN EUROPEA A TRAVERSO DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (PO FEDER GALICIA 2007-2013). Proxecto 12UR4002 URBAN Praza de Abastos