Recuperación, conservación e restauración dos elementos arquitectónicos primitivos e orixinais no Parque de Rosalía de Castro incluídas no proxecto "Proteción, conservación, reciperación e restauración integral...

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Data de finalización é : 7 de maio de 2010

Data prevista de apertura é: 10 de maio de 2010.

Documentación

Axuda cos arquivos: para gardar os documentos PDF no seu equipo, situése encima da ligazón, pique co botón dereito do rato e elixa Gardar destino como... ou Gardar ligazón como...