Procedemento de licitación para o alleamento de vehículos abandonados retirados polo Concello e depositados no depósito municipal de Lugo para a súa destrucción. Expdte Ref: 6-2018