Pavimentación e servizos na Avenida de Ramón Ferreiro (Fondo Estatal de Investimento Local)

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Data de finalización de prazo recepción ofertas: 24-03-2009
Data prevista de apertura de ofertas: 26-03-2009

Anuncio Adxudicación Definitiva