PAVIMENTACIÓN DO ACCESO AO NÚCLEO DE SAN MAMEDE DOS ANXOS, TRAMO IGREXA DE CONTURIZ NÚCLEO DE SAN MAMEDE, PARROQUIA DE CONTURIZ

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

DATA FINALIZACIÓN PRESENTACIÓN OFERTAS: 3-03-2014
DATA APERTURA DE OFERTAS: 5-03-2014

Adxuntos