Pavimentación de viais no cementerio municipal de San Froilán 1ª Fase (Fondo Estatal de Investimento Local)

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Data de finalización de prazo recepción ofertas: 27-03-2009
Data prevista de apertura de ofertas: 30-03-2009