OBRA DE REURBANIZACION DA RÚA DA INDUSTRIA. FASE II (TRAMO RÚA DOS ARTESÁNS - RÚA DA INSPECCIÓN)