Explotación da Cafetería Restaurante Anexa ao Centro de Empresas e Innovación (Complexo CEI-Nodus - Espazo>LAB - Parque de Bombeiros

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado
Data límite presentación: 
Venres, 2 xaneiro, 2015
Data apertura: 
Martes, 16 decembro, 2014

O prazo de presentación de proposicións remata o día 2 DE XANEIRO DE 2015 (Dado que o día 31-12-2014 se atopa pechada a oficina de Rexistro).
 
O día previsto para a apertura das ofertas é o 5 DE XANEIRO DE 2015.
 
O día 23-12-2014, ás 11:00 horas, as persoas interesadas poderán acudir a ver as instalacións da cafetería.

Adxudicatario: 
Alberto Engrova Carballal