Convocatoria de licitación con tramitación de urxeN-640 aos ncia para a contratación das obras de rexeneración de firmes na estrada N-640 ao núcleo de Benade (Lote 1), na núcleos de Vila de Arriba e Rubiás (Lote 2), e na LU-3907 a Igrexa das Pías (Lote 3)