Contrato de obra de ascensor público e humanización do entorno da Ronda das Fontiñas. Expdte Ref 2018-30