Contratación da obra de acondicionamento de parcelas municipais para aparcamentos disuasorios (Exp. Ref 2018-42)