Contratación dun servizo de información e dinamización dos centros de dinamización sociocultural sitos na zona rural, espazos propiedade do Concello de Lugo, e dirixido as veciñas e veciños das zonas rurais do Concello de Lugo mediante sete lotes