Contratación da prestación do servizo de apertura e atención ó público da Oficina Municipal de Turismo, dos centros museográficos municipais –Centro de Interpretación da Muralla, Museo Interactivo da Historia de Lugo, Domus dos Mosaicos, sala de exposicións Porta Miñá e Centro Arqueolóxico de San Roque– e o Punto de Información Turística. (EXP. REF. 13-2017)

Estado trámite: 
Desistimento / Renuncia / Deserto / Anulado
Data límite presentación: 
Mércores, 21 xuño, 2017
Data apertura: 
Luns, 26 xuño, 2017
Data envío anuncio DOUE: Venres, 12 maio, 2017
 

 

Avisos

Fecha - Hora Aviso
02/06/2017 - 12:15 ACTUALIZACIÓN A MAIO DE 2017 DO ANEXO DE INFORMACIÓN DE TRABALLADORES/AS ADSCRITOS AO SERVIZO: Habendose solicitado durante o prazo de licitación aclaración sobre a información do ANEXO de traballadores e tendo en conta que a mesma é de abril de 2016 tendose producido no ano 2017 unha actualización das táboas salariais así como un cambio de traballador ( operario num .6) insertase no perfil do contratante para xeral coñecemento táboa actualizada de data 29 de maio de 2017.