Contratación do aluguer de maquinaria e casetas de obra Proxecto PILES

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

FECHA DE FINALIZACIÓN DE PRAZO : 30-07-2008

FECHA PREVISTA APERTURA DE PLICAS. 1-08-2008