Contratación das obras de saneamento na Parroquia de Pías - 10 FEESL 26