Contratación da suministración e instalación dun sistema de alimentación ininterrompida para o CPD do Concello de Lugo mediante arrendamiento financieiro