CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE LOTES DUN CAMIÓN CON CISTERNA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA E DUN CAMIÓN DISPENSADOR DE GRAVA PARA O PARQUE MÓBIL MUNICIPAL MEDIANTE ALUGAMENTO FINANCEIRO (OPERACIÓN DE LEASING)

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

DATA FIN PRAZO: 06-02-2012
DATA PREVISTA APERTURA PLICAS: 08-02-2012