CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE XOGOS INFANTÍS E CIRCUITO DE MANTEMENTO-RECUPERACIÓN DE HABILIDADES PARA XENTE MAIOR NUN ESPAZO INTERIOR DA MURALLA ROMANA.

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Fecha límite de presentación de ofertas: 16 de maio de 2011
Fecha de apertura de ofertas: 18 de maio de 2011