Contratación da Subministración de pizarra para o Desenvolvemento dos traballos de Acondicionamento das Ladeiras de Fontiñas durante o ano 2008

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

 

DATA DE FINALIZACIÓN DE PRAZO: 4-07-2008

DATA PREVISTA APERTURA PLICAS: 7-07-2008