Contratación da subministración de material de oficina para o Concello de Lugo