Contratación da prestación de Actividades Extraescolares (Lote 1) e prestación dun Servizo de Comedor Escolar (Almorzo e Xantar) e Apoio ao Comedor (Lote 2) levadas a cabo pola Concellería de Educación nos CEIPS do Concello de Lugo. Expte Ref. 24-2017

Número de expediente: 
24-2017
Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado
Data límite presentación: 
Luns, 24 xullo, 2017
Data apertura: 
Venres, 28 xullo, 2017

Data  de Envío do Anuncio DOUE: 14/06/2017

AVISO IMPORTANTE: Insértase en documento aparte o Anexo V de traballadores actuais para que se poida ver os nomes dos CEIPs onde están adscritos!!!