CONTRATACIÓN DA OPERACIÓN DE LEASING CORRESPONDENTE A SUBMINISTRACIÓN DOS VEHÍCULOS XA SELECCIONADOS (CAMIÓN CON CISTERNA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA E UN VEHÍCULO RADIO PATRULLA). NOVA CONVOCATORIA PARA ADXUDICACION DO CONTRATO A ENTIDADE FINANCIEIRA

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

DATA REMATA PRAZO: 01-04-2013
DATA PREVISTA APERTURA OFERTAS: 03-04-2013