Contratación da obra de substitución do céspede artificial no campo de fútbol municipal de a Cheda. (Exp. Ref. 2018-38)