Contratación da obra de rexeneración de pavimento en San Salvador de Muxa

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado
Data límite presentación: 
Xoves, 10 abril, 2014
Data apertura: 
Mércores, 12 marzo, 2014

Texto descripción: acordo aprobación pregos e proxecto das obras

AVISO: No BOP de Lugo num. 035 de data 12 de febreiro de 2014 foi publicado anuncio de licitación para a contratación da OBRA DE REXENERACION DE PAVIMENTO EN SAN SALVADOR DE MUXA , informándose no perfil do contratante do Concello de Lugo que a data limite de presentación de ofertas é o 10 de marzo de 2014.
 
No BOP de Lugo num. 037 de data 14 de febreiro de 2014 prodúcese un erro ó publicarse un novo anuncio de licitacion da mesma obra. Nos vindeiros días procederáse á publicación de anuncio de corrección.
 
Na súa consecuencia informase ós posibles licitadores que o prazo de licitación mantenese, e é o que corresponde ó anuncio do BOP de 12 de febreiro sendo polo tanto a data limite o 10 de marzo de 2014.

Adxuntos

AnexoTamaño
181.42 KB
1.79 MB
45.38 KB
174.1 KB
110.78 KB
234.31 KB
38.92 KB
42.57 KB