Contratación da obra de reparación de calzada en As Penas (Santa Cristina de San Román) Exp. 26-2018