Contratación da obra de pavimentación de vías públicas: Rúa Filgueiro, Rúa Mestre Méndez, Rúa da Silva, Rúa Mazaira, Rúas das Pías e tramo da Rúa Casa Vellas. Expdte 35-2017

Número de expediente: 
35-2017
Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado
Data límite presentación: 
Luns, 4 decembro, 2017
Data apertura: 
Luns, 11 decembro, 2017

Adxuntos

AnexoTamaño
482.48 KB
20.26 KB
1.27 MB
221.67 KB
Acta económica
221.67 KB
415.05 KB

Avisos

Fecha - Hora Aviso
15/11/2017 - 10:30 AVISO de erro en cláusula cuarta do prego: Na cláusula cuarta do prego de cláusulas para a contratación da OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICA: RÚA FILGUEIRO, RÚA MESTRE MÉNDEZ, RÚA DA SILVA, RÚA MAZAIRA, RÚAS DAS PÍAS E TRAMO DA RÚA CASA VELLAS hai un erro cando di: 4.1.- O valor estimado do contrato ascende a 59.838,42 euros IVE excluído. 4.2.- O pre de licitación é: Prezo sen IVE: 42.383,42 euros (gastos xerais e beneficio industrial incluído). IVE (21%): 12.566,07euros. Prezo de licitación: 72.404,49 euros IVE incluído. O prezo sen IVE é de 59.838,42 euros correspondente ao valor estimado do contrato e ao importe indicado no proxecto da obra.