Contratación da obra de mellora de capa de rodadura dos camiños dende a Estrada LU 232 ás Campas e Igrexa parroquial. OBRA 09FEIL21. Fondo de Investimento Local.

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Data de finalización de prazo: sen data