Contratación da obra de mellora de capa de rodadura do camiño dende Raña a Lamas. (Fondo de Investimento local). Obra 09FEIL08.

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Elevación a definitiva da Adxudicación Provisional
Adxudicatario: Taboada y Ramos, S.L.
Data límite: sen data