Contratación da obra de mellora de capa de rodadura do camiño dende a n-640 en Rubiás a c-630 en Bascuas. (Fondo de Investimento Local). 09FEIL30.

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Elevación a definitiva da Adxudicación Provisional.
Adxudicatario: Tabaoada y Ramos, S.L.
Data límite: sen data