Contratación da obra de mellora de camiños municipais do Concello de Lugo. Expte. Ref 2018-28