Contratación da Explotación do Servizo de Cafetería Anexa ó Centro Social Municipal “Milagrosa II” sita no Parque de A Milagrosa (Expte. Ref. 31-2018)