Contratación da autorización para a instalación das casetas e caldeiros do polbo durante as festas de San Froilán dos anos 2018 e 2019. Expte Ref 2018-52