CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA AS SUBMINISTRACIÓNS MEDIANTE LOTES DE UN VEHÍCULO RADIO PATRULLA CON DESTINO Ó SERVIZO DE POLICIA LOCAL E UN VEHÍCULO FURGÓN MIXTO PARA O SERVIZO DE XARDÍNS MEDIANTE ALUGAMENTO FINANCEIRO