Construción dun edificio destinado a Casa da Xuventude, sito en San Fiz, na parcela 10, manzana b, do Plan Parcial de Ordenación do Sector Sur-k (Fondo Estatal de Investimento Local)

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Data de finalización de prazo recepción ofertas: 18 -03-2009
Data prevista de apertura de ofertas: 20-03-2009