Adxudicación provisional para a contratación da subministración e instalación de xogos infantís e pavimento continuo de seguridade no xardín de Gallego Tato no Concello de Lugo