Lois Pérez: "A retranca vaiche por barrios"

Contada humorística espontánea

Do 6 ao 13 de abril
Varios lugares da cidade

Todos os días entre o 6 e o 12 de abril, no intre menos pensado