Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Letrado/a Asesor/a do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos/Atribución Temporal de Funcións de Dous Postos de Oficial Lector/a, Dous Postos de Auxiliar Administrativo/a no Servizo de Augas e Un Posto de Operario/a de Zona Rural do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos/Atribución Temporal de Funcións do Posto de Técnico/a no Servizo de Augas do Excmo. Concello de Lugo.
Ano 2021
Emprego
Convocatoria pública da cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Grupo de Desenvolvemento Local do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria pública da Cobertura, en comisión de Servizos/Atribución Temporal de Funcións dos Postos de Xefe/a de Servizo de Inspección Tributaria e Encargado/a P.M do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria da Cobertura, en Comisión de Servizos, do Posto de Celador/a Deportes do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2020
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos, do Posto de Auxiliar Administrativo/a no Órgano de Xestión Económico-Financeiro do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2020
Emprego
Convocatoria pública da cobertura, en Comisión de Servizos, dos postos de Adxunto/a de Servizo de Parques e Xardíns, Xefe/a de Sección de Participación Cidadá e Mercados Locais e Celador Colexio Paradai do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2020
Emprego
Anuncio da Convocatoria pública da Cobertura, en comisión de servizos, dos postos de Xefe/a de Servizo, Xefe/a de Sección e Adxunto/a de Sección de Servizos Sociais do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2020

Páxinas