Situación actual: Listaxe de Interinos

Emprego
Proceso Selectivo para o nomeamento como Funcionario/a Interino/a dun/ha Técnico/a Municipal de Proxectos e Financiación Europea (Grupo A1)
Ano 2022
Emprego
Aprobación da listaxe para a cobertura interina de prazas de Oficial Electricista
Ano 2022
Emprego
Aprobación da Listaxe de Reserva para Cobertura Interina de Prazas de Arquitecto/a
Ano 2021
Emprego
Listaxe Celadores/as
Ano 2021
Emprego
Listaxe Auxiliares do Fogar
Ano 2020
Emprego
Listaxe Oficial Lector de Contadores
Ano 2020
Emprego
Listaxe Celadores Colexios Públicos
Ano 2019
Emprego
Listaxe Delineantes
Ano 2019
Emprego
Proceso selectivo para o acceso en propiedade a 12 prazas de Bombeiro-Conductor (Aprobación da Listaxe)
Ano 2019

Páxinas