Situación actual: Listaxe de Interinos

Emprego
Reserva | Listaxe Arquitecto/a Técnico/a 2022
Ano 2022
Emprego
Reserva | Listaxe Técnicos de Xestión 2022
Ano 2022
Emprego
Reserva | Listaxe Técnico de Administración Xeral 2022
Ano 2022
Emprego
Listaxe Técnico de Administración Xeral 2022
Ano 2022
Emprego
Listaxe Arquitecto/a 2022
Ano 2022
Emprego
Proceso Selectivo para o nomeamento como Funcionario/a Interino/a dun/ha Técnico/a Municipal de Proxectos e Financiación Europea (Grupo A1)
Ano 2022
Emprego
Aprobación da listaxe para a cobertura interina de prazas de Oficial Electricista
Ano 2022
Emprego
Aprobación da Listaxe de Reserva para Cobertura Interina de Prazas de Arquitecto/a
Ano 2021
Emprego
Listaxe Celadores/as
Ano 2021
Emprego
Listaxe Auxiliares do Fogar
Ano 2020

Páxinas