Corte rúa dos Artesáns ata mediados de novembro

Dende o día 17 de outubro, e por un período de tempo aproximado dun mes, vaise proceder ao corte do tráfico rodado en varios tramos da rúa Artesáns.

A empresa adxudicataria vai instalar sinalización circunstancial e cartelería seguindo as pautas marcadas polo Gabinete de Tráfico da Policía Local co fin de dar mobilidade polas rúas afectadas.