Corte programado no subministro de auga para realizar a conexión á rede de abastecemento dunha obra

A Brigada de Augas Municipal procederá a cortar o subministro de auga para poder realizar unha conexión á rede de abastecemento dunha obra na seguinte ubicación:

DIA 18-09-23, na rúa da Aguia 8. Afecta o corte de auga a esa rúa en ámbolos dous marxes.

Horario aproximado de corte 15:30 h a 17:30 h aproximadamentes.