Trámites Online

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
--- Bases do Certame "Concurso de Monólogos no Confinamento"
Presencial Online Descarga
--- Bases e inscricións - Cursos de Informática Presencial Online Descarga
--- Bases Reguladoras para á Concesión de Subvencións a Entidades do Territorio (Asociacións e Entidades validamente constituídas Sen Ánimo de Lucro) para a Dinamización Económica e Comercial que realicen Actividades de Interese para o Impulso e Fortalecemento do Comercio no Exercicio Económico 2020
Presencial Online Descarga
--- Consulta de recibos en recadación executiva e sancións de tráfico Online
--- Estratexia Lugo Transforma Online Descarga
--- Muramiñae Rehabilita Presencial Online Descarga
--- Pagamento de recibos Presencial Online
172 Autorización para vao/pasaxe Presencial Online Descarga
173 Cambio titularidade vao/pasaxe Presencial Online Descarga
175 Tarxeta zona peonil Presencial Online Descarga
282 Solicitude de axuda ao alugamento de vivenda
Presencial Online Descarga
2º Plan - Reactivación Económica Segundo Plan Municipal de Axudas Directas para a Reactivación Económica Online
405 Solicitude de subvención para entidades e asociacións culturais Online Descarga
505 Certificado de empadroamento Presencial Online Descarga
506 Certificado de empadroamento de persoas falecidas Presencial Online Descarga
651 Comunicación ao Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos ou ao Rexistro Municipal de Cans Presencial Online Descarga
652 Inscrición no Rexistro Municipal de Cans Presencial Online Descarga
656 Inscrición na campaña de compostaxe doméstica Presencial Online Descarga
658 Convocatoria de Hortos Urbanos Online Descarga
801 Utilización de instalacións deportivas municipais Presencial Online Descarga
831 Solicitude 831 - Autorización de corta e saca de madeira
Presencial Online Descarga
913 Solicitude de Subvención para Gastos de Mantemento de Taxis Adaptados destinados ao Transporte Público de Persoas con Mobilidade Reducida. Exercicio 2020 Presencial Online Descarga
919 Entidades Xurídico-Privadas Sen Ánimo de Lucro que desenvolven a súa actividade no eido da Promoción da Igualdade de Xénero, no fomento do deporte femenino, ocio e actividades culturais que fomenten a integración da muller ou na promoción, a orientación, o asesoramento e a formación sobre dereitos humáns en materia LGTBI e sobre diversidade sexual e de xénero. Exercicio 2020 Presencial Online Descarga
Covid-19 Bases e anexos do Plan Reanima Lugo Presencial Online Descarga
Covid-19 Listados definitivos das solicitudes do Plan Reanima Lugo Presencial Online Descarga