Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Axenda institucional
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Letrado/a Asesor/a do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Axenda institucional
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos/Atribución Temporal de Funcións de Dous Postos de Oficial Lector/a, Dous Postos de Auxiliar Administrativo/a no Servizo de Augas e Un Posto de Operario/a de Zona Rural do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos/Atribución Temporal de Funcións do Posto de Técnico/a no Servizo de Augas do Excmo. Concello de Lugo.
Ano 2021

Páxinas