Grupo Municipal do PSOE

PSOE Lugo  |  www.psoelugo.com

  • Lara Méndez López, Alcaldesa - Presidenta
  • Álvaro Santos Ramos, 2º Tenente de Alcaldesa e titular da Área de Desenvolvemento Local Sostible
  • Mercedes Paula Alvarellos Fondo, 3ª Tenenta de Alcaldesa e titular da Área de Gobernanza: Economía e Recursos Humanos
  • Miguel Fernández Méndez, 5º Tenente de Alcaldesa e titular da Área de Medio Rural e Deportes
  • Ana María González Abelleira, 6ª Tenenta de Alcaldesa e titular da Área de Cohesión Social
  • Miguel Ángel Couto Alonso, titular da Concellería delegada de Urbanismo Sostible
  • Mauricio Victorio Reppeto Morbán, titular da Concellería delegada de Desenvolvemento Local e Emprego
  • Olga López Racamonde, titular da Concellería delegada de Benestar, Inclusión e Persoas Maiores

Directorio