Tarxeta zona peonil

Código: 
175
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación que deberá achegar

Residentes con praza de garaxe na zona peonil

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Fotocopia do DNI
  • Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo
  • Documentación que acredite a titularidade ou arrendo da praza de garaxe

Residentes sen praza de garaxe na zona peonil

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Fotocopia do DNI
  • Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo

Nos dous casos, o enderezo que figure no DNI e no permiso de circulación haberá de coincidir co enderezo no que figura empadroada/o e co lugar para o que solicita a tarxeta que autoriza o acceso á zona peonil.