CONTRATACIÓN DA ADQUISICION DUN MÓDULO DE SOFTWARE PARA O ENLACE AUTOMÁTICO DOS APLICATIVOS TAO DE XESTION MUNICIPAL COS SERVIZOS DA DXT TEATR@ E NOSTR@-DEV