CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE LOTES DUN CAMIÓN CISTERNA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA E UN VEHÍCULO RADIO PATRULLA PARA A POLICÍA LOCAL MEDIANTE ALUGAMENTO FINANCIEIRO (OPERACIÓN DE LEASING). APERTURA DUN NOVO PROCEDEMENTO ABERTO.