Uso de locais e instalacións no CEI Nodus

A través da autorización de uso de locais e instalacións no CEI Nodus a concellería de Dinamización Económica busca dar soporte ás entidades que levan a cabo proxectos de fomento, sensibilización, formación, información e asesoramento sobre a cultura emprendedora, a dinamización económica, o aproveitamento de recursos, a posta en valor do territorio, o fomento do emprendemento e a creación de emprego no municipio de Lugo.

Documentos relacionados

  • Bases para a autorización de uso de locais e instalacións, á asociacións, no CEI-Nodus | Descargar pdf
  • Anexo I | Descargar pdf

Máis info