Trámites

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
--- Bases do Certame "Concurso de Monólogos no Confinamento"
Presencial Online Descarga
--- Bases e inscricións - Cursos de Informática Presencial Online Descarga
--- Bases Xerais Reguladoras para a Concesión de Subvencións ás Asociacións e Entidades sen Ánimo de Lucro para a Dinamización Económica no Exercicio 2021 no Eido da Área de Cohesión e Dinamización Social Presencial Online Descarga
--- Cita previa Online
--- Consulta de recibos en recadación executiva e sancións de tráfico Online
--- Estratexia Lugo Transforma Online Descarga
--- Modelos de autoliquidación de taxas e prezos públicos Descarga
--- Muramiñae Rehabilita Presencial Online Descarga
--- Pagamento de recibos Presencial Online
--- Solicitudes de Axuda (Anexo I) e Xustificación (Anexo II) do Plan de emprego municipal (con)trato feito! Presencial Descarga
--- Subvencións na Área de Participación e Servizos para a Veciñanza, ás Asociacións de Veciñas e Veciños que desenvolven a súa actividade na esfera da Participación Cidadá para o exercicio 2023 Online
--- Subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro, para a dinamización económica, que desenvolvan a súa actividade no eixo da Área de Cohesión e Dinamización Social Presencial Descarga
000 Solicitude xeral Descarga
101 Inscrición no Rexistro Municipal de Parellas de Feito Presencial Descarga
102 Reclamación patrimonial Presencial Descarga
121 Celebración de matrimonio civil Presencial Descarga
122 Acceso vehículos matrimonio civil Presencial Descarga
141 Provisión de prazas de persoal funcionario / laboral (quenda de consolidación de emprego temporal) Presencial Descarga
142 Acceso a prazas de persoal funcionario / laboral (quenda libre) Presencial Descarga
161 Tarxeta estacionamento para persoas con discapacidade Presencial Descarga
162 Tarxeta de armas Presencial Descarga
163 Solicitude 163 - Solicitude ao Gabinete de Tráfico da Policía Local
167 Adscrición/baixa persoal asalariado ou colaborador nun vehiculo taxi
Presencial Descarga
168 Solicitude de transmisión de licenza de taxi Presencial Descarga
169 Cambio de vehículo de taxi
Presencial Descarga