Anexo V.- Xustificación de Subvencións para Asociacións e Entidades sen Ánimo de Lucro para o Desenvolvemento de Programas e Actividades de Interese Xeral ou Sectorial e para o Mantemento de Equipamentos para o ano 2018: Dirixidas á Oficina de Participación Cidadá (Veciñais, Profesionais, De Medio Ambiente e Educativas)

Código: 
528
Presentación: 
Presencial
Descarga

Xunto con esta solicitude (ANEXO V) presentarase a seguinte documentación e anexos:

A) Documentación

  • Certificación bancaria na que figure o número de conta da entidade solicitante e na que solicita que se lle ingrese a subvención

B) Anexos

  • ANEXO VI. Declaración xurada para os efectos de xustificar subvencións
  • ANEXO VII. Memoria do proxecto/actuación subvencionada polo concello na convocatoria do ano 2018
  • ANEXO VIII. Memoria dos gastos de mantemento e gastos de persoal da asociación ou entidade subvencionados polo concello na convocatoria 2018

+ info

Solicitude 528 - Anexo V.- Xustificación de Subvencións para Asociacións e Entidades sen Ánimo de Lucro para o Desenvolvemento de Programas e Actividades de Interese Xeral ou Sectorial e para o Mantemento de Equipamentos para o ano 2018