Servizos

Guía Cidadá

Orzamento de licitación 33.347,78 €Orzamento de adxudicación 32.714,17 €Data de inicio 23 de outubro de 2012Data de finalización 21 de marzo de 2013
Orzamento de licitación 90.375,19 €Orzamento de adxudicación 74.785,47 €Data de inicio 17 de marzo de 2014Data de finalización Obra rematada en xuño de 2014
Orzamento de licitación 179.624,80 €Orzamento de adxudicación 151.136,31 €Data de inicio 28 de maio de 2013
Orzamento de licitación 86.814,29 €Orzamento de adxudicación 69.277,80 €Data de inicio 24 de xullo de 2014Data de finalización 11 de agosto de 2014
A Concellería de Educación xestiona o Parque Infantil de Tráfico (PIT), onde se realizan diferentes accións de educación viaria e sensibilización cara á seguridade do tráfico.
Período medio de pago global, RD 635/2014, do 25 de xullo
A Sección de Estatística do Concello é a encargada de xestionar o Padrón Municipal de habitantes, entre outras competencias.
Outras distincións históricas outorgadas polo Concello

Páxinas